Vojtech Csonka

Vojtech Csonka

0 nehnuteľností
Viktor Petőcz

Viktor Petőcz

4 nehnuteľností
Stela Czetőová

Stela Czetőová

5 nehnuteľností
Renáta Molnárová

Renáta Molnárová

0 nehnuteľností
Peter Csengeri

Peter Csengeri

0 nehnuteľností
Mikuláš Gerenyi

Mikuláš Gerenyi

1 nehnuteľnosť